Isıl izleme sistemleri genel olarak hazne içerisinde durağan olan ürünün belli bir sıcaklıkta kalması için uygulanır. Buhar, sıvının faz değiştirerek gaz haline gelmesidir. Yüksek enerji içermektedir. Tesislerde günümüzde buharlı ısıl izleme sistemleri elektrikli ısıl izleme sistemlerine göre daha fazla kullanılmaktadır. Daha fazla kullanılmasındaki ana sebep tesislerde buhar fazlasının olması ve görece yatırım maliyetinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak çeşitli dezavantajları vardır ve genellikle operasyon giderlerine dahil edilmemektedir. Başlıcaları, sık bakım gerektirmesi, az çalışır durumda olması, arıza durumunda diğer sistemlere zarar vermesidir. İlave olarak buharlı ısıl izleme sistemleri izlenememektedir ve geçmiş çalışma durumu ile ilgili kayıt tutulmasına olanak sağlamamaktadır. Yüksek enerji içerdiğinden yüksek enerji gerektiren sistemler için idealdir. Örnek olarak asfalt trasfer eden veya barındıran sistemleri verebiliriz. Elektrikli ısıl izleme sistemleri izlenebilir, arıza yapmazlar, ömürleri 35 sene civarındadır. Uygun kontrol mekanizmaları ile çok düşük enerji tüketirler. Yatırım maliyetleri buharlı sistemlere göre fazladır.

Özet olarak, herhangi bir sistemde elektrikli mi yoksa buharlı mı ısıl izleme uygulanması yapılması kararını detaylı bir mühendislik çalışması yaptıktan sonra almak gerekir. Aksi durumda yatırım maliyeti veya operasyon maliyeti olarak maddi zarara neden olur.